MAPI Zrt: Pályázati háttér áttekintése

A Zöld Kamion Program (ZKP) keretében az egyik fontos tématerület, hogy az innovatív, környezet- és klímabarát, de pénzügyi megtérülést kezdetben még nem mutató hidrogénüzemű teherautók és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra tekintetében milyen hazai pályázati rendszerek léteznek, illetve milyen pályázatok fognak megjelenni a jövőben. Bár a tanulmány kidolgozásának időszaka éppen egy átmeneti periódusban voltunk, azaz elfogadás előtt áll két nagy keret (RFF, MFF), továbbá nem voltak még hivatalosan elfogadott Operatív Programok.

 Ebből fakadóan jelenleg (a tanulmány zárásának időszakában: 2022 március/április) nem érhető el konkrét hazai pályázat, amely H2 teherautókat és töltőállomásaik létesítését lenne hivatott szolgálni.

Azonban van „játéktér”, mivel a 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet lehetőséget teremtett azáltal, hogy az egyes programokhoz rendelt állami támogatási kategóriák közé explicitmódon beemelte, hogy a hidrogén-töltőinfrastruktúrához is nyújtható állami beruházási támogatás a GINOP+, KEHOP+, IKOP+ programok keretében is. Leginkább bíztató talán a KEHOP Plusz, amelyben a megújuló energia előmozdítására irányuló célkitűzésében konkrétan megjelenik a hidrogéntermelés, valamint a helyben történő hidrogénfelhasználás elterjesztéséhez szükséges beavatkozásokhoz való hozzájárulás, amely utóbbiban példaként kerülnek kiemelésre a hidrogéntöltő állomások, kapcsolódó berendezések kiépítése.