Tagjai vagyunk az Európai és a világszövetségnek is

A Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöksége

Lepsényi István, MHTSZ elnök
Elnöki köszöntő

Kedves Olvasó!

 

2020 áprilisában azzal a közös céllal alakítottuk meg a Hidrogén-technológiai Platformot, hogy komoly lökést adjunk a magyar hidrogéngazdaság fejlődésének, egy asztalhoz ültessük az érintett szereplőket a fejlesztések közös útjainak azonosításához, valamint, hogy platformot teremtsünk a magyar gazdaság és tudomány szempontjából releváns fókuszterületek szakmai konszenzusra épülő meghatározásához, a megalapozott ösztönző és szabályozási eszközök kialakításához.

A Platform megalakulásához támogatóan állt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az érintett hazai egyetemek, kutatóintézetek, nagyvállalatok és KKV-k képviselői. Tudtuk, hogy az elektromos, hidrogéncellás járművek, a környezetbarát technológiák térnyerésével egyszerre leszünk részesei a klímaváltozás és a globális felmelegedés elleni küzdelemnek és teszünk gazdaságunk fejlődéséért, a munkahelyek számának emeléséért.

Az első fázisban vállalt és sikeresen megvalósított feladatok között elkészítettük az úgynevezett Fehér könyvet, melyben szereplő felmérésekkel hozzájárultunk a Magyar Kormány által 2021 júniusában elfogadott nemzeti hidrogénstratégia megalkotásához.

A Platform tapasztalatai, a nagy érdeklődés és az első fázisban vállalt munka sikeres elvégzése további jelentős mennyiségű feladatot kínált a következő időszakra, amelyek hatékony megvalósításához alakult meg 2021. november 3-i hatállyal a Hidrogéntechnológiai Szövetség, mint jogi személyiségű szervezet.

 A most már közel 90 tagot számláló Szövetség stratégiai célja a magyar hidrogéngazdaság kiépítéséhez szükséges ipari, gazdasági és tudományos együttműködés szakmai kereteinek biztosítása, a magyar piacon érdekelt szereplők szervezett együttműködésének megteremtése, mindezek révén a hazai hidrogénszektor megteremtésének, megerősítésének segítése.

 

Köszönettel;

                                                           Lepsényi István

                               Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöke

Néhány tudnivaló a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetségről

A Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség, az iparág olyan hazai képviselőit, kutatóit, szakembereit, nemzetközi és hazai vállalatait fogja össze, amelyeknek kiemelt céljuk, fellendítsék a hazai hidrogéntermelést, csökkentsék annak költségeit, fejlesszék tárolási és elosztási megoldásait és ezzel is ösztönözzék az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén felhasználását. 

A Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség megalakulását másfél éves szakmai munka előzte meg. 2020. április 27-én Prof. dr. Palkovics László miniszter támogatásával alakult meg a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform azzal a céllal, hogy a magyar hidrogéngazdaság kiépítéséhez szükséges ipari, gazdasági és tudományos együttműködés szakmai kereteket létrehozza. A Magyar Hidrogéntechnológiai Platform vállalt feladata volt többek között elkészíteni az úgynevezett Fehér könyvet, amelyben szereplő felmérésekkel hozzájárult a Magyar Kormány által 2021-ben elfogadott nemzeti hidrogénstratégia megalkotásához.

 

A Platform eddigi tapasztalatai, a nagy érdeklődés és az első fázisban vállalt teendők sikeres megvalósítása, további jelentős mennyiségű feladatot adott és ad a következő időszakra, amelyek hatékony megvalósításához alakult meg 2021. november 3-i hatállyal a Hidrogéntechnológiai Szövetség, mint jogi személyiségű szervezetre.

A szövetség jelenleg több mint 90 tagot számlál, amelyek között jelen vannak az iparág fejlődésében kulcsszerepet játszó nagyvállalatok, a technológia fejlesztésében jártas KKV-k, a kutatásban élenjáró egyetemek, valamint az eredményeket alkalmazni kívánó gazdasági társaságok.

.

A szervezeten belül öt munkacsoport létesült, amelyek az effektív szakmai munka jelentős részét végzik: 

1,         hidrogén és villamosenergetika munkacsoport vezeti: MVM Zrt.), 

2,         A hidrogén és gázhálózatok munkacsoport vezeti: MOL Nyrt. és FGSZ Zrt.), 

3,         A közlekedési munkacsoport vezeti: KTI Közlekedéstudományi Intézet 

4,         K+F+I és oktatási munkacsoport vezeti: TTK Természettudományi Kutatóközpont 

5,         ipari („horizontális”) munkacsoport vezeti: AVL Hungary Kft.) 

piktogram

A Szakmai Szervezet feltérképezi, bevonja, együttműködésre ösztönzi a hidrogéntechnológiák területén aktív hazai szereplőket. Kapcsolatot épít a Platform tagok, azaz a vállalati és tudományos, K+F+I szereplőkkel, továbbá a releváns kormányzati szereplők között; biztosítja az érdekelt felek közti gördülékeny információáramlást. A kapcsolatépítés a nemzetközi, főleg EU-s hidrogéntechnológiai „vérkeringésbe” történő bekapcsolódásra is kiterjedt, ezen belül hangsúlyosan a közép-európai (illetve V4) régió hidrogéntechnológiai szereplőivel való kapcsolatépítésre. A Szövetség szakmai, stratégiai javaslatokat is ad a hazai szakpolitika – elsődlegesen az energia- és közlekedéspolitika, klímavédelem és iparfejlesztés – számára, amelyek egyrészről segítik a hidrogén-technológiák hazai megjelenését, térnyerését; másrészről ösztönzik a felsorolt szakterületek fejlődését, azaz többrétű és kölcsönös előnyöket biztosíthatnak. 

A Szövetség fontos feladati közé tartozik:
  • a Nemzeti Hidrogénstratégia megvalósításában történő aktív részvételt, ezen belül különösen a Zöld Kamion Program megvalósításának koordinációja,
  • kapcsolattartás a szövetség tagjaival a hidrogéntechnológia elterjedését célzó szakmai igények és javaslatok becsatornázása érdekében,
  • a hidrogén és hidrogéntechnológiák hazai elterjedéséhez szükséges szabályozási feltételek és ösztönzőrendszer kiépítésének szakmai támogatása,
  • iparági pilot projektek generálásában történő proaktív közreműködés,
  • konferenciák, egyéb szakmai rendezvények szervezése
  • nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése más országok hidrogén szövetségeivel, illetve cégjeivel a magyar szereplők nemzetközi - mindenekelőtt régiós és EU-s – együttműködésének segítése, hidrogén projektek való részvétele érdekében,
  • a hidrogénhez, hidrogéntechnológiákhoz kapcsolódó – ezek környezet- és klímavédelmi, gazdaságfejlesztési előnyeit bemutató - társadalmi tájékoztatás, tudatformálás.

Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség       

Posta cím; Budapest 1054 Nagysándor József utca 4. 

[email protected]

Székhely; Budapest 1117 Magyar Tudósok körútja 2.

Nyilvántartási szám; 01 – 10 042272

Adószám; 19314772-2-43

 

              Dr. Nyikos Attila                

ügyvezető igazgató

[email protected]

 

Butsi Zoltán

főtanácsadó

[email protected]  

Lepsényi István 

elnök

[email protected]

 

Tompos András

Szakmai koordinációs testület vezető

[email protected]

Lakatos Attila Róbert

kommunikáció és sajtókapcsolat

[email protected]