Együttműködés egy új nemzeti iparág megalapozására

A hidrogén földalatti tárolására és a hidrogén csővezetékes szállítására kiírt projektekben, pályázatokon való részvételről, valamint az energetikai és bányászati szakmai tudás és know-how rendszeres és részletes cseréjéről állapodott meg többek között az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) és a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség (MHTSZ).

A magyar hidrogéngazdaság kiépítéséhez szükséges ipari, gazdasági, tudományos és bányászati együttműködés célja, egy új nemzeti iparág megalapozása, a technológiában rejlő gazdasági és környezetvédelmi potenciál sikeres kiaknázása. Az Együttműködési megállapodást Dr. Hatala Pál az OMBKE elnöke és Lepsényi István a MHTSz elnöke az október 9-11-ig tartó Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Magyar Bányászati Szövetség közös országos éves konferenciájának megnyitóján írták alá.

Az együttműködési megállapodás szerint felek közösen törekszenek az energetikai és bányászati szakmai tudás és know-how rendszeres és részletes cseréjére, közös hidrogén energetikai és bányászati tudományos, műszaki, közgazdasági, konferenciák, rendezvények, tanfolyamok, képzések és továbbképzések szervezésére, valamint konkrét projektekben, pályázatokon való részvételre, különös tekintettel a hidrogén földalatti tárolására és csővezetékes szállítására vonatkozóan. A most aláírt megállapodás az egymás kölcsönös szakértői támogatásán túl kiterjed a hidrogén technológiával és a bányászattal kapcsolatos tudományos, ismeretterjesztő és népszerűsítő kiadványok és műsorok (nyomtatott és elektronikus) készítésére is.